+420 777 018 679
tereza@vyuka-anglictiny-plzen.cz

Soukromá výuka angličtiny

Soukromá výuka angličtiny má značné výhody časové, metodologické a obsahové flexibility. Dle požadavků studenta vypracuji individuální studijní plán a tímto způsobem je individuální výuka jednoznačně i nejkvalitnějším, nejjednodušším a nejrychlejším způsobem výuky.
Soukromá výuka angličtiny

Překladatelská činnost

Hledáte cenově dostupné překladatelské služby? Překládání je jednou z mých nejhlavnějších činností. Zajistím pro Vás různé druhy překladů. Mezi nabízené překladatelské služby patří překlady informativní sloužící pro informaci klienta, není zde řešeno formátování a ani slohový styl a jejich cena je nižší a doba vyhotovení krátká.
Překladatelská činnost

Tlumočení do anglického nebo z anglického jazyka

Mezi další mnou nabízené služby patří tlumočení. Poskytnu kvalitně a profesionálně odvedenou práci tlumočníka. Dbám na dodržování tlumočnické etiky i veškerých zásad patřících k tlumočnické činnosti.
Tlumočení

Firemní výuka angličtiny

Hledáte zkušeného lektora pro výuku angličtiny přímo u vás ve firmě? Na základě bohatých zkušeností s výukou angličtiny ve firmách jsem schopna zorganizovat, jak výuku individuální pro jednoho zaměstnance, tak i pro více skupin různých úrovní pokročilosti i různých oborových požadavků. Spolupracuji s personalisty či zaměstnanci firmy zodpovícajícími za jazykové vzdělávání ve firmě.
Firemní výuka angličtiny

Překladatelská činnost

Potřebujete rychle, kvalitně a profesionálně přeložit Váš text z angličtiny nebo naopak?

Hledáte cenově dostupné překladatelské služby?

Překládání je jednou z mých nejhlavnějších činností. Zajistím pro Vás různé druhy překladů. Mezi nabízené překladatelské služby patří překlady informativní, sloužící pro informaci klienta, není zde řešeno formátování a ani slohový styl a jejich cena je nižší a doba vyhotovení krátká. Mezi dalšími jsou také překlady profesionální, kdy je překlad vyhotoven na vysoce kvalitní úrovni jazykové a formátové k jakémukoliv využití, předávány v podobě originálu. Takový druh překladu je tím pádem časově náročnější a nákladnější.

Dalšími nabízenými službami v překladatelství v mé nabídce jsou překlady titulků, webových (internetových) stránek, manuálů, bakalářských prací, překlady technologických instrukcí, technických zpráv, obchodních podmínek, certifikátů, dále poskytuji překlady obchodních dokumentů, smluv, zákonů, vyhlášek, plných mocí a podobně. Na přání klienta provádím i překlady umělecké, mezi které patří překlady knih, rozhovorů či reportáží, literatury s nejrůznějším zaměřením, textů k písním a filmových titulků.

Provádím překlady jak pasivní tak aktivní. Pasivní překlad je cenově zvýhodněn a jedná se o překlad z anglického jazyka do českého. U aktivního překladu je tomu naopak. Překladatelská činnost vždy zahrnuje výslednou korekturu neboli kontrolní čtení.

Sydney - Harbour Bridge

Uvítáte spolupráci rodilého mluvčí na Vašich překladech?

Na přání klienta vyhotovím překlady s jazykovou korekturou rodilým mluvčím. Po dohodě je možno provést i samotnou korekturu rodilým mluvčím a cena je smluvní.

Ceník

Informativní překlad pasivní

 150 Kč za 1 NS

Informativní překlad aktivní      200 Kč za 1 NS
Překlad běžného textu pasivní 200 Kč za 1 NS
Překlad běžného textu aktivní 250 Kč za 1 NS
Překlad technického a odborného textu pasivní  350 Kč za 1 NS
Překlad technického a odborného textu aktivní   400 Kč za 1 NS
Překlad s korekturou rodilým mluvčím + 100 Kč k ceně za překlad

 

Další ceny za překlady jiného typu než jsou uvedeny v ceníku jsou stanoveny individuálně s přihlédnutím na druh zakázky a požadavky klienta. Ceny za expresní překlady jsou smluvní.

Nejsem plátcem DPH a tudíž jsou uvedené ceny konečné. Jedna NS (normostrana) obsahuje 1.500 znaků textu bez mezer, to na doporučení JTP (Jednota tlumočníků a překladatelů). Minimální obsah překladu k účtování je jedna normostrana. Neúčtuji příplatky za práci přes víkend a svátky.