+420 777 018 679
tereza@vyuka-anglictiny-plzen.cz

Soukromá výuka angličtiny

Soukromá výuka angličtiny má značné výhody časové, metodologické a obsahové flexibility. Dle požadavků studenta vypracuji individuální studijní plán a tímto způsobem je individuální výuka jednoznačně i nejkvalitnějším, nejjednodušším a nejrychlejším způsobem výuky.
Soukromá výuka angličtiny

Překladatelská činnost

Hledáte cenově dostupné překladatelské služby? Překládání je jednou z mých nejhlavnějších činností. Zajistím pro Vás různé druhy překladů. Mezi nabízené překladatelské služby patří překlady informativní sloužící pro informaci klienta, není zde řešeno formátování a ani slohový styl a jejich cena je nižší a doba vyhotovení krátká.
Překladatelská činnost

Tlumočení do anglického nebo z anglického jazyka

Mezi další mnou nabízené služby patří tlumočení. Poskytnu kvalitně a profesionálně odvedenou práci tlumočníka. Dbám na dodržování tlumočnické etiky i veškerých zásad patřících k tlumočnické činnosti.
Tlumočení

Firemní výuka angličtiny

Hledáte zkušeného lektora pro výuku angličtiny přímo u vás ve firmě? Na základě bohatých zkušeností s výukou angličtiny ve firmách jsem schopna zorganizovat, jak výuku individuální pro jednoho zaměstnance, tak i pro více skupin různých úrovní pokročilosti i různých oborových požadavků. Spolupracuji s personalisty či zaměstnanci firmy zodpovícajícími za jazykové vzdělávání ve firmě.
Firemní výuka angličtiny

O mně

Výuce anglického jazyka se věnuji již několik let a mám bohaté zkušenosti s výukou individuální i skupinovou a firemní. Vyučovala jsem na jazykové škole IH Sydney a jazykové škole Aslan v České Republice. Během několikaletého studijního pobytu v Sydney jsem získala certifikát GEOS International College - Preparation for IELTS and Academic Study Course , certifikát z mezinárodní zkoušky akademické formy IELTS testing system se známkami 8, 6, 7 a 7,5, a overall 7, dále jsem obdržela mezinárodně uznávaný certifikát IV in Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) na International house Sydney – Teacher Training and Professional Centre opravňující k výuce anglického jazyka mluvčí jiných jazyků po celém světě a certifikát III. získaný na MEGT Institute Sydney v Children´s services.

Ke svým studentům přistupuji maximálně profesionálně a kladu důraz na individuální přístup. Soustřeďuji se na studijní vývoj klienta a během výuky upravuji studijní plán, popřípadě pozměním i metodologický přístup. Svým studentům zaručuji vstřícný a citlivý přístup s ohledem na všechny jejich přání a požadavky.

Těším se na spolupráci s Vámi a v případě jakýchkoliv dotazů neváhejte mne kontaktovat na uvedeném telefonním čísle či mailové adrese.